Tag: Shang Thuần Tiễn

Sơ Luyến: 8 năm và giấc mộng vô địch

Sơ Luyến đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để giành lấy chức vô địch 2vs2 Shang Hỗn Mã lịch...

AOE

G_Cà Chua - 22:55, 08/11/2019