Tag: The International

Liệu Valve có cần quan tâm hơn đến đấu trường hạng 2?

Đã từ lâu, đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp là nơi chỉ dành cho những người giỏi và tài năng nhất - họ...

Kaguyavn - 15:56 - Thứ 3, ngày 29/10/2019

g-pay