Tag: Tuyển tập Chim Sẻ Đi Nắng

Chim Sẻ Đi Nắng - GTV: Chia tay nhưng vẫn là bạn

Sau tất cả, Chim Sẻ Đi Nắng và GTV vẫn hợp tác cùng phát triển. Thể hiện rõ tinh thần chuyên nghiệp, cũng...

AOE

NTL - 15:07, 16/10/2019