Tag: 10.4. Riot Games

Phân tích tướng LMHT phiên bản 10.4: Amumu có thực sự mạnh như mọi người nghĩ?

Trong phần mổ xẻ này chúng tôi sẽ phân tích những thay đổi mang tính ảnh hưởng của bản cập nhật 10.4....

David Trần - 13:53, 04/03/2020

Phân tích ngọc LMHT phiên bản 10.4: NHững thay đổi có lợi cho tướng đi rừng chống...

Trong phần mổ xẻ này chúng tôi sẽ phân tích những thay đổi mang tính ảnh hưởng của bản cập nhật 10.4....

David Trần - 13:52, 03/03/2020