Tag: aoe 1

Những ưu nhược điểm của các loại quân trong AoE DE (P9)

Scout luôn là đơn vị được xin để đi dò đường trong thời gian đời 2 của AoE I. Vậy trong AoE DE Scout dùng...

AOE

NTL - 08:24, 04/01/2020

Những ưu nhược điểm của các loại quân trong AoE DE (P5)

Lạc Đà một đơn vị quân trong AoE mà các tay chém khá ưa chuộng bởi lối đánh cơ động cũng như khả năng...

AOE

NTL - 13:40, 03/01/2020