Tag: AoE Trung Quốc

[AoE] Diễn đàn AoE Trung Quốc: Sôi sục vì kèo đấu Long-Ngư vs Ma Tước-Hồng Anh, BiBi...

[AoE] Diễn đàn AoE Trung Quốc: Sôi sục vì kèo đấu Long-Ngư vs Ma Tước-Hồng Anh, BiBi...

GTV News - 23:46 - Thứ 3, ngày 28/05/2019

[AoE] Kèo đấu 2vs2 Assyrian- Yamto: Các game thủ Trung Quốc còn “sót” điều gì trong...

[AoE] Kèo đấu 2vs2 Assyrian- Yamto: Các game thủ Trung Quốc còn “sót” điều gì trong...

GTV News - 10:20 - Chủ Nhật, ngày 19/05/2019