Tag: bình luận viên

[AoE] Bình luận viên AoE : Những người tường thuật làm nên thương hiệu.

[AoE] Bình luận viên AoE : Những người tường thuật làm nên thương hiệu.

GTV News - 11:25 - Thứ 6, ngày 28/06/2019

[AoE] Chỉ trích G_Man sau thất bại 1-12: Phải chăng mọi thứ đã đi quá xa?

[AoE] Chỉ trích G_Man sau thất bại 1-12: Phải chăng mọi thứ đã đi quá xa?

GTV News - 08:11 - Thứ 3, ngày 07/05/2019

[AoE] Bibi Club: Hoàng Hiếu - Toạc rời bỏ nghiệp bình luận viên?

[AoE] Bibi Club: Hoàng Hiếu - Toạc rời bỏ nghiệp bình luận viên?

GTV News - 01:38 - Thứ 3, ngày 16/04/2019