Tag: Black Mesa

Black Mesa: Xen chính thức được hoàn thành cốt truyện

Crowbar Collective đã đưa ra bản cập nhật Black Mesa: Xen hoàn thành 100% cốt truyện của Half-Life cùng những...

Anh Chung - 12:12, 25/12/2019

Phiên bản làm lại của Half-Life sẽ được phát hành vào năm 2020

Phiên bản làm lại của Half Life chính thức ra mắt phiên bản đầy đủ trước thềm Valve phát hành Half-Life:...

Anh Chung - 14:48, 10/12/2019