Tag: box studio

Ở nhà phòng tránh Corona, "Boy-1-champ" Nidalee bất ngỡ "ẵm" ngay top...

Sau một tuần ròng rã chống “giặc” COVID-19, người người nhà nhà đều cố thủ trong nhà không ra ngoài...

Mũ Đen - 13:54, 14/03/2020

DRAGON-B Chuyện chưa kể, hai ngày leo rank lên thách đấu

CHUYỆN CHƯA KỂ DRAGON B, 2 NGÀY LEO UNRANK LÊN THÁCH ĐẤU: GIA ĐÌNH TAN VỠ VÀ GIẤC MƠ THAY ĐỔI NỀN GAME VIỆT...

NTL - 14:46, 07/02/2020