Tag: brick bastion challenger

Khi nào thì sự kiện Halloween Terror bắt đầu?

Halloween Terror là một trong những sự kiện nổi bật nhất năm của Overwatch và như thường niên, sự kiện...

Owlet's - 16:51, 01/10/2019

Cách để lấy toàn bộ những phần thưởng của sự kiện Brick Bastion

Overwatch đã công bố một sự kiện nhỏ kèm theo phần thưởng cùng ngày với bản cập nhật 1.40.

Owlet's - 21:35, 18/09/2019