Tag: Bùi Phương Nam

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - Thành Lak vs It'sWar - Kỳ BN | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - Thành Lak vs It'sWar - Kỳ BN | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:24 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 00:19 - Thứ 3, ngày 22/01/2019

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:43 - Chủ Nhật, ngày 20/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 01:22 - Thứ 7, ngày 19/01/2019

AOE | 3vs3 Assy | GameTV vs Team 6699 | Ngày 17-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 3vs3 Assy | GameTV vs Team 6699 | Ngày 17-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:32 - Thứ 5, ngày 17/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Văn Hưởng - B.P.Nam vs Hào - Sáng | Ngày 21-01-2019 | BLV:Jay

AOE | 2vs2 Random | Văn Hưởng - B.P.Nam vs Hào - Sáng | Ngày 21-01-2019 | BLV:Jay

GTV News - 16:50 - Thứ 2, ngày 21/01/2019

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - H.Quân vs Nam SoCiu - Anh Hào | Ngày 15-1-2019 | BLV:Jay

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - H.Quân vs Nam SoCiu - Anh Hào | Ngày 15-1-2019 | BLV:Jay

GTV News - 16:50 - Thứ 3, ngày 15/01/2019

AOE | 4vs4 Random | Team Mạnh Hào vs Team U98 | Ngày 13-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | Team Mạnh Hào vs Team U98 | Ngày 13-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:36 - Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 00:41 - Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:47 - Thứ 7, ngày 05/01/2019

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:15 - Thứ 6, ngày 04/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Bùi Phương Nam vs U98 - Văn Hưởng | Ngày 31-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Bùi Phương Nam vs U98 - Văn Hưởng | Ngày 31-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 20:06 - Thứ 2, ngày 31/12/2018