Tag: Bùi Phương Nam

4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày: 16-12-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:20, 16/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 15-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:30, 15/12/2018

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - B.P.Nam vs Tú Xuất - Tịnh Văn | Ngày 14-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:12, 14/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 12-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:31, 12/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 11-12-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:09, 11/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 16:36, 10/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 9-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 13:19, 10/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 8-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 11:33, 09/12/2018

AOE | 2vs2 Random | Văn Hưởng - Bùi Phương Nam vs Nam SoCiu - Sáng Cola | Ngày 8-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 11:41, 09/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 7-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:59, 07/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 3-12-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:01, 03/12/2018

AoE Liên Tỉnh 2018 | Chung Kết Tổng | Vòng Tứ Kết | Bùi Phương Nam vs Nguyễn Anh Huy...

AoE Liên Tỉnh 2018 \r\nĐược Tổ chức bởi GameTV + GameTV PLus\r\nMở đăng kí từ ngày 13/09/2018 \r\nVòng...

GTV News - 11:32, 02/12/2018