Tag: Call of duty lỗi game

Bug trong Modern Warfare khiến người chơi chết vì bức tường... tự phát nổ?

Một bug mới của Call of Duty: Modern Warfare được phát hiện có thể giết chết người chơi đằng sau những...

Duck - 16:25, 27/12/2019

Modern Warfare chỉnh sửa các thông báo khi người chơi bị hạ gục

Joe Cecot, Giám đốc thiết kế Multiplayer của Infinity Ward, đã cung cấp một bản cập nhật mới để đáp...

Duck - 08:23, 25/12/2019