Tag: call of duty xe tăng

Shroud muốn xóa bỏ xe tăng khỏi Modern Warfare

Streamer nổi tiếng Michael 'Shroud' Grzesiek đã có một trải nghiệm không hề tốt cho lắm với những chiếc...

FPS

Duck - 07:34, 15/12/2019