Tag: Cam Quýt

Khai trương Cyber Xanh Esport Stadium: Chim Sẻ, Chip Boy quyết đấu cùng BiBi, Cam Quýt!

Khai trương Cyber Xanh Esport Stadium: Chim Sẻ, Chip Boy quyết đấu cùng BiBi, Cam Quýt!

GTV News - 21:39 - Thứ 6, ngày 22/03/2019

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:15 - Thứ 6, ngày 04/01/2019

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 25-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 25-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:43 - Thứ 3, ngày 25/12/2018

4vs4 Random | GameTV + Khủng Long vs Hà Nội | Ngày: 14-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV + Khủng Long vs Hà Nội | Ngày: 14-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:12 - Thứ 7, ngày 15/12/2018

2vs2 Random | CSĐN - U98 vs HMN - Cam Quýt | Ngày 18-11-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | CSĐN - U98 vs HMN - Cam Quýt | Ngày 18-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:22 - Thứ 2, ngày 19/11/2018

2vs2 Random | CSĐN - Mạnh Hào vs VaneLove - Cam Quýt | Ngày: 06-11-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | CSĐN - Mạnh Hào vs VaneLove - Cam Quýt | Ngày: 06-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:30 - Thứ 4, ngày 07/11/2018

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV OLD | Ngày 31-10-2018 | BLV:Có BL

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV OLD | Ngày 31-10-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 09:28 - Thứ 5, ngày 01/11/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 30-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 30-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:34 - Thứ 3, ngày 30/10/2018

2vs2 Random | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Xuân Thứ | Ngày 29-10-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Xuân Thứ | Ngày 29-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:18 - Thứ 2, ngày 29/10/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 19-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 19-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:15 - Thứ 6, ngày 19/10/2018

AOE DE | 3v3 | Liên Quân vs Việt Nam Legends | Ngày 22-8-2018 | BLV: G_Kami

AOE DE | 3v3 | Liên Quân vs Việt Nam Legends | Ngày 22-8-2018 | BLV: G_Kami

GTV News - 21:48 - Thứ 4, ngày 22/08/2018

2vs2 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 22-08-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 22-08-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:27 - Thứ 4, ngày 22/08/2018