Tag: CG

Đâu là những vị tướng đi rừng mạnh nhất trong giai đoạn Tiền Mùa Giải 2020?

Những thay đổi về các bãi quái rừng đã ảnh hưởng rất lớn đến meta đi rừng hiện tại, và cũng góp...

Mũ Đen - 14:46, 08/04/2020

[LMHT] CG Damonte chia sẻ về Qiyana: "Nếu bạn dẫn trước với vị tướng này, mối...

Qiyna, vị tướng mới nhất tại Đấu trường công lí đã xuất hiện lần đầu tại LCS cuối tuần...

GTV News - 10:38, 23/07/2019