Tag: chim sẻ đi nắng rời gtv

Kết thúc vụ lùm xùm CSDN - GTV: Hòa bình được xác lập

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng câu chuyện về cuộc chia ly “40 tỷ đồng” giữa Chim Sẻ Đi Nắng và...

AOE

Big Virg - 17:11, 03/10/2019