Tag: Chim Sẻ Đi Nắng

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:16 - Thứ 2, ngày 21/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 01:22 - Thứ 7, ngày 19/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

GTV News - 00:01 - Thứ 6, ngày 18/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - Mạnh Hào vs Quýt - Hoàng Mai Nhi | Ngày 14-1-2019 |...

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - Mạnh Hào vs Quýt - Hoàng Mai Nhi | Ngày 14-1-2019 |...

GTV News - 22:29 - Thứ 2, ngày 14/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày: 14-01-2019. BLV: Hải MariO

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày: 14-01-2019. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:38 - Thứ 2, ngày 14/01/2019

Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày: 06-01-2018. BLV: Hải MariO

Solo Random | Chim Sẻ Đi Nắng vs Hồng Anh | Ngày: 06-01-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 15:21 - Chủ Nhật, ngày 06/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 5-1-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:47 - Thứ 7, ngày 05/01/2019

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 03-01-2019. BLV: Hải MariO

GTV News - 00:15 - Thứ 6, ngày 04/01/2019

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Chung Kết | GameTV vs BiBi Club | BLV: Hải MariO | Ngày 30-12-2018

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Chung Kết | GameTV vs BiBi Club | BLV: Hải MariO | Ngày 30-12-2018

GTV News - 19:26 - Chủ Nhật, ngày 30/12/2018

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Bán Kết | GameTV vs SkyRed | BLV: Hải MariO | Ngày 30-12-2018

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Bán Kết | GameTV vs SkyRed | BLV: Hải MariO | Ngày 30-12-2018

GTV News - 19:20 - Chủ Nhật, ngày 30/12/2018

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Bảng B | Máy: GameTV | BLV: Hải MariO | Ngày 29-12-2018

AoE Hà Nội Open 7 | 4vs4 Random | Bảng B | Máy: GameTV | BLV: Hải MariO | Ngày 29-12-2018

GTV News - 12:36 - Thứ 7, ngày 29/12/2018

AoE Hà Nội Open 7 | 2vs2 Random | Bảng A | Máy: CSĐN - Bùi Phường Nam | BLV: Hải MariO |...

AoE Hà Nội Open 7 | 2vs2 Random | Bảng A | Máy: CSĐN - Bùi Phường Nam | BLV: Hải MariO |...

GTV News - 15:46 - Thứ 6, ngày 28/12/2018