Tag: Chipboy

Khai trương Cyber Xanh Esport Stadium: Chim Sẻ, Chip Boy quyết đấu cùng BiBi, Cam Quýt!

Khai trương Cyber Xanh Esport Stadium: Chim Sẻ, Chip Boy quyết đấu cùng BiBi, Cam Quýt!

GTV News - 21:39 - Thứ 6, ngày 22/03/2019

4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:36 - Thứ 2, ngày 10/12/2018

AOE | 2vs2 Random | U98 - ChipBoy vs Thầu - Thứ | Ngày 7-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | U98 - ChipBoy vs Thầu - Thứ | Ngày 7-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 10:07 - Chủ Nhật, ngày 09/12/2018

4vs4 Random | GameTV Cũ vs Liên Quân | Ngày: 06-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV Cũ vs Liên Quân | Ngày: 06-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 19:24 - Thứ 5, ngày 06/12/2018

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

GTV News - 08:07 - Thứ 4, ngày 05/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 26-11-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 26-11-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 19:05 - Thứ 2, ngày 26/11/2018

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Văn Hưởng vs ChipBoy - Tùng Sở | Ngày 23-11-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Văn Hưởng vs ChipBoy - Tùng Sở | Ngày 23-11-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:35 - Thứ 6, ngày 23/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 21-11-2018 | BLV:G_man

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 21-11-2018 | BLV:G_man

GTV News - 18:03 - Thứ 4, ngày 21/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 31-10-2018 | BLV:G_Ver

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 31-10-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 09:18 - Thứ 5, ngày 01/11/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 30-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 30-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:34 - Thứ 3, ngày 30/10/2018

2vs2 Random | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Xuân Thứ | Ngày 29-10-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | ChipBoy - U98 vs Cam Quýt - Xuân Thứ | Ngày 29-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:18 - Thứ 2, ngày 29/10/2018

Solo Random | ChipBoy vs Tiểu Màn Thầu | Ngày: 28-10-2018. BLV: Hải MariO

Solo Random | ChipBoy vs Tiểu Màn Thầu | Ngày: 28-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:30 - Chủ Nhật, ngày 28/10/2018