Tag: Có BL

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - U98 vs Tý - VaneLove | Ngày 17-1-2019 | BLV: Có BL

GTV News - 00:01 - Thứ 6, ngày 18/01/2019

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV OLD | Ngày 31-10-2018 | BLV:Có BL

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV OLD | Ngày 31-10-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 09:28 - Thứ 5, ngày 01/11/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs SkyRed | Ngày: 15-08-2018. BLV: Có BL

4vs4 Random | Liên Quân vs SkyRed | Ngày: 15-08-2018. BLV: Có BL

GTV News - 17:32 - Thứ 4, ngày 15/08/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV | Ngày: 04-08-2018. BLV: Có BL

4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV | Ngày: 04-08-2018. BLV: Có BL

GTV News - 19:04 - Thứ 7, ngày 04/08/2018

2vs2 Assy | BiBi - Quýt vs CSĐN - No1 | Ngày: 30-09-2018. BLV: Có BL

2vs2 Assy | BiBi - Quýt vs CSĐN - No1 | Ngày: 30-09-2018. BLV: Có BL

GTV News - 11:43 - Thứ 2, ngày 01/10/2018

4vs4 Random | Thái Bình vs Liên Quân| Ngày 25-07-2018. BLV: Có BL

4vs4 Random | Thái Bình vs Liên Quân| Ngày 25-07-2018. BLV: Có BL

GTV News - 17:50 - Thứ 4, ngày 25/07/2018

4vs4 Random |Thái Bình vs GameTV | Ngày 13-07-2018 | BLV:Có BL

4vs4 Random |Thái Bình vs GameTV | Ngày 13-07-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 15:48 - Thứ 7, ngày 14/07/2018

2vs2 Random | skyred vs GameTV | Ngày 12-07-2018 | BLV:Có BL

2vs2 Random | skyred vs GameTV | Ngày 12-07-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 16:01 - Thứ 5, ngày 12/07/2018

2vs2 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày 10-07-2018 | BLV:Có Bl

2vs2 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày 10-07-2018 | BLV:Có Bl

GTV News - 15:43 - Thứ 4, ngày 11/07/2018

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Random | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có BL

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Random | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 01:50 - Thứ 2, ngày 09/07/2018

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Solo Assy | Máy Hồng Anh | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có BL

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Solo Assy | Máy Hồng Anh | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có BL

GTV News - 01:40 - Thứ 2, ngày 09/07/2018

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Solo Shang | Máy Tiểu Thủy Ngư | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có...

AOE Trung Việt 2018 | Chung kết Solo Shang | Máy Tiểu Thủy Ngư | Ngày 08-07-2018 | BLV:Có...

GTV News - 01:10 - Thứ 2, ngày 09/07/2018