Tag: D'Arcy

Phiên bản update mới của Liên Quân Mobile D'Arcy trở thành tâm bão tranh luận

Sau khi phiên bản mới của Liên Quân Mobie hoàn tất, ngay lập tức những tranh luận được nổ ra cho những...

NTL - 01:13, 21/02/2020

Cơ chế dịch chuyển mới khiến D'Arcy đứng trước tương lai đen tối

Phiên bản mới của Liên Quân Mobile tuy chưa trình làng những đã khiến cho rất nhiều người chơi tướng tủ...

NTL - 03:51, 18/02/2020