Tag: Đạt 09

4vs4 Random | Quảng Ninh - CSĐN vs BiBiClub - Hà Nội | Ngày 17-8-2018 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 20:22, 17/08/2018

AOE | 2vs2 Random | War - U97 vs U98 - Thành Lak | Ngày 21-6-2018 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:41, 21/06/2018

2vs2 Cung R | Chim Sẻ Đi Nắng + Truy Mệnh vs BiBi + Hồng Anh | Ngày 21-6-2018 | BLV:Đạt...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:46, 21/06/2018

4vs4 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày: 14-06-2018. BLV: Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 16:24, 14/06/2018

4vs4 Random | Quảng Ninh vs Liên Quân | Ngày 8-6-2017 | BLV: Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:31, 08/06/2018

2vs2 Random | BiBi - Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng - HeHe | Ngày 4-5-2018 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:35, 04/05/2018

Showmatch | Hồng Anh vs Chim Sẻ Đi Nắng | Ngày 18-04-2018 | BLV: Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:31, 18/04/2018

2vs2 Random | Hồng Anh - HeHe vs CSĐN - ChipBoy | Ngày 26-1-2018 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:27, 26/01/2018

4vs4 Random | Thái Bình vs AOE360 | Ngày 13-1-2018 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:22, 13/01/2018

AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 5 | 9x Công vs Minh Nhật | Ngày 5-12-2017 | BLV:Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:53, 05/12/2017

AOE | 4vs4 Random Skyred vs GameTV ngày 10/10/2017.BLV: Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:19, 10/10/2017

AOE | 4vs4 Random Liên Quân Pow vs GameTV Ngày 04 10 2017.BLV: Đạt 09

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:50, 04/10/2017