Tag: Death Stranding 2

Death Stranding 2 sẽ bắt đầu từ con số 0

Sau thành công rực rỡ của phiên bản đầu tiên, gần như chắc chắn rằng Kojima sẽ tiếp tục kể câu chuyện...

Anh Chung - 10:48, 03/12/2019