Tag: Đi đường

Muốn trở thành Sofm, bạn nên thuộc làu những điều sau

Tiền Mùa Giải 2020 đã có thay đổi kha khá về kinh nghiệm lẫn lượng vàng ở các bãi quái rừng do đó vòng...

David Trần - 11:46, 23/12/2019

Cách để trở thành 1 "trùm" đi đường dưới đúng nghĩa trong LMHT

Giai đoạn đi đường được hiểu một cách khái quát là khi mỗi đội có một người ở đường trên, một...

David Trần - 08:34, 23/12/2019

Khi chơi đường trên trong LMHT, bạn cần làm những gì?

Giai đoạn đi đường được hiểu một cách khái quát là khi mỗi đội có một người ở đường trên, một...

David Trần - 16:02, 22/12/2019