Tag: Đỗ Thánh

[AoE] 12h30 ngày 30/5/2019: Việt Nam - Shenlong vs Trung Quốc - Đổ Thánh: Ở hai đầu chiến...

Shenlong sẽ có cuộc đối đầu với người đồng hương, đồng đội cũ Đổ Thánh trong thể loại solo Assyrian...

AOE

GTV News - 11:41, 30/05/2019

AOE Trung Việt 2018 | Solo Assyrian | Ngày 5-7-2018 | BLV: G_Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:30, 05/07/2018

AOE Việt Trung Online 2017 | Truy Mệnh vs Đổ Thánh | Ngày: 30-01-2018. BLV: Có Bình Luận

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 20:28, 30/01/2018

AOE Việt Trung Online 2017 | No1 vs Đổ Thánh | Ngày 25-01-2018 | BLV:G_ThyAnh

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:12, 25/01/2018

AOE Việt Trung Online 2017 | ChipBoy vs Đổ Thánh | Ngày: 18-01-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:47, 18/01/2018

2vs2 Assyrian | Tiểu Thủy Ngư, Đổ Thánh vs BiBi, No1 Ngày 06 08 2017

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 23:22, 06/08/2017

AOE Việt Trung | 3vs3 DeathMatch chung kết Trung Quốc 1 vs GameTV Plus ngày 5-8-2017.BLV:Có...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:16, 05/08/2017

AOE Việt Trung | 3vs3 DeathMatch bán kết 2 Trung Quốc 1 vs Thanh Hóa 1 ngày 5-8-2017.BLV:Có...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:09, 05/08/2017

Trung Quốc luyện tập ngày 26-6-2017.BLV: Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:20, 26/06/2017

Trung Quốc luyện tập ngày 25-6-2017.BLV: Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:15, 25/06/2017

Trung Quốc luyện tập ngày 22-6-2017.BLV: Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:32, 22/06/2017

AOE | Tiểu Thủy Ngư và Đổ Thánh ngày 7-6-2017 .BLV: Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:25, 07/06/2017