Tag: Đỗ Thánh

AOE | Solo Shang Hòa Hải vs Đổ Thánh ngày 03-06-2017.BLV:Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:21, 03/06/2017

Trung Quốc tập luyện ngày 02-06-2017.BLV:Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:10, 02/06/2017

AOE | ShenLong Tiểu Thủy Ngư vs Đổ Thánh Hòa Hải .BLV:Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 09:18, 02/06/2017

AOE | ShenLong vs Đổ Thánh ngày 31-05-2017 BLV: Hiếu Bò

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 23:36, 31/05/2017

Solo Online Việt Trung 2017 - Tứ Kết | Đổ Thánh vs Tiểu Vũ Ngày 19-04-2017 BLV: G_Khói

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 23:21, 19/04/2017

Solo Online Việt Trung 2017 - Bảng C - Vòng 3 | Đổ Thánh vs Tiểu Màn Thầu Ngày 27-03-2017...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:56, 27/03/2017

Showmatch Việt - Trung: BiBi thiết lập tỷ số không tưởng

Như vậy chuỗi ngày tại Việt Nam trong chuyến thăm chính thức của Lưu Bị cùng các thân...

GTV News - 16:18, 23/02/2017

Solo 3 thể loại | BiBi vs Đổ Thánh - Đánh offline tại CGC (23-02-2017) BLV Toạc

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:36, 23/02/2017

Solo 3 thể loại | Đổ Thánh vs BiBi - Đánh offline tại CGC (23-02-2017) BLV Gver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:01, 23/02/2017

2vs2 Assyrian | Trung Quốc vs Việt Nam | 22-02-2017 BLV: G_Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 12:22, 23/02/2017

2vs2 Assyrian | Việt Nam vs Trung Quốc | 22-02-2017 BLV: G_Man

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 12:19, 23/02/2017

2vs2 Shang Thuần Tiễn | Trung Quốc vs Việt Nam | 22-02-2017 BLV: G_Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 12:18, 23/02/2017