Tag: Đỗ Thánh

Solo Shang Thuần Tiễn | Khủng Long vs Đỗ Thánh (17-07-2015) BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:05, 17/07/2015

Solo Assyrian | Chim Sẻ Đi Nắng vs Đỗ Thánh (23-6-2015) BLV: Tuấn Tiền Tỉ

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:30, 23/06/2015

Solo Shang | Chim Sẻ Đi Nắng vs Đỗ Thánh (23-6-2015) BLV: Tuấn Tiền Tỉ

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:00, 23/06/2015

2vs2 Shang | Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Đỗ Thánh, Phong Thần Ngày 19-06-2015 BLV Tuấn Tiền...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:30, 19/06/2015