Tag: Đời 4

Những điều bạn chưa biết về các loại quân ở thế trận đời 4 (Phần cuối)

Điểm nhấn trong vòng đời đó của AoE có lẽ là kỹ năng sử dụng và tư duy chiến đấu đời 4 ở nội...

AOE

G_Cà Chua - 10:38, 13/11/2019

Những điều bạn chưa biết về các loại quân ở thế trận đời 4 (Phần IV)

Điểm nhấn trong vòng đời đó của AoE có lẽ là kỹ năng sử dụng và tư duy chiến đấu đời 4 ở nội...

AOE

G_Cà Chua - 10:05, 12/11/2019

Những điều bạn chưa biết về các loại quân ở thế trận đời 4 (Phần III)

Kể từ khi du nhập vào nước ta cho đến nay, AoE đã có hơn 20 năm phát triển với rất nhiều những tiến...

AOE

G_Cà Chua - 18:50, 06/11/2019

Những điều bạn chưa biết về các loại quân ở thế trận đời 4 (Phần II)

Kể từ khi du nhập vào nước ta cho đến nay, AoE đã có hơn 20 năm phát triển với rất nhiều những tiến...

AOE

G_Cà Chua - 10:43, 05/11/2019

Những điều bạn chưa biết về các loại quân ở thế trận đời 4 (Phần I)

Kể từ khi du nhập vào nước ta cho đến nay, AoE đã có hơn 20 năm phát triển với rất nhiều những tiến...

AOE

G_Cà Chua - 22:18, 04/11/2019