Tag: Đồng 5

Sài Gòn PhanTom đang có sự mâu thuẫn trong nội bộ?

Mới đây trong bài phỏng vấn gần nhất BronzeV và NTB đã có những phát biểu về vấn đề này.

NTL - 16:16, 15/03/2020

Bản hợp đồng mới của Sài Gòn PhanTom khẳng định "Chúng tôi có thể cản bước...

Với những nhân tố mới, cũng như kinh nghiệm của các thành viên trong team Sài Gòn Phantom đang tràn đầy niềm...

NTL - 01:59, 19/02/2020