Tag: đường trên

Khi chơi đường trên trong LMHT, bạn cần làm những gì?

Giai đoạn đi đường được hiểu một cách khái quát là khi mỗi đội có một người ở đường trên, một...

David Trần - 16:02, 22/12/2019

Hướng dẫn cày nát đường trên cùng gã Ác quỷ thiết giáp - Mordekaiser

Mordekaiser đã được làm lại trong giai đoạn giữa mùa giải 2019 vừa rồi, nhưng vị tướng này cũng không...

David Trần - 14:48, 19/12/2019