Tag: FalleN

[CS:GO] FalleN và k0nfig kêu gọi các nhà phát triển thay đổi AUG meta.

[CS:GO] FalleN và k0nfig kêu gọi các nhà phát triển thay đổi AUG meta.

GTV News - 11:46 - Thứ 2, ngày 17/06/2019

[CS:GO] Phỏng vấn FalleN: 'Chúng tôi biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh...

[CS:GO] Phỏng vấn FalleN: 'Chúng tôi biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh...

GTV News - 22:57 - Thứ 6, ngày 12/04/2019