Tag: Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator không gặp vấn đề về pháp lý

Trái với những lo lắng của cộng đồng, dù mô phỏng toàn bộ trái đất nhưng Microsoft sẽ hoàn toàn không...

Anh Chung - 16:02, 23/11/2019

Microsoft tiếp tục "nhá hàng" Flight Simulator

Microsoft tiếp tục "thả thính" với những Screenshots cực đẹp của Flight Simulator.

Anh Chung - 10:23, 12/11/2019