Tag: G_Bờm

Chung kết | Group Aoe Grap Hà Nội | Team 1 vs Team 8 ngày 27/08/2017 BLV: G _ Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:37, 27/08/2017

Solo Random | Chung Kết AOE Liên Tỉnh Hà Nội | Nguyễn Bá Tuấn vs Nguyễn Thành Sơn 11-12-2016...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 16:15, 11/12/2016

Solo Assyrian | Chung Kết AOE Liên Tỉnh Hà Nội | Nguyễn Bá Tuấn vs Nguyễn Thành Sơn...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

GTV News - 16:14, 11/12/2016

Bán Kết AOE liên tỉnh 2016 khu vực Hà Nội Lã Tất Đông vs Nguyễn Bá Tuấn 11-12-2016

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

GTV News - 16:11, 11/12/2016

Solo Random | Vòng tứ kết AOE Liên Tỉnh Hà Nội | Nguyễn Anh Hào vs Ngô Văn Hải 10-12-2016...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 15:04, 10/12/2016

Vòng 2 AOE Liên Tỉnh Hà Nội | Nguyễn Văn Trường vs Nguyễn Văn Quê 10-12-2016 | BLV:...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 13:46, 10/12/2016

Vòng 1 AOE Liên Tỉnh Hà Nội | Thân Trung Tú vs Trịnh Duy Tiến 10-12-2016 | BLV: G_Bờm

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 13:43, 10/12/2016

2vs2 Tả Phế Lù Chim Sẻ Đi Nắng, Bầu Kiên vs Jindo, Thành Tâm 13-11-2016

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 18:19, 13/11/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Bibi Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:19, 04/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Bán kết | Chim Sẻ Đi Năng, Yugi vs Bất Liễu Tình, Minh Nhật Ngày...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 02:19, 02/10/2016

Tập luyện Aoe Quảng Đông 2016 | Chim Sẻ Đi Nắng vs BiBi 25-09-2016

Tập Luyên Aoe Quảng Đông 2016 \r\n

AOE

GTV News - 15:12, 25/09/2016

AOE Liên tỉnh Lạng Sơn 2016 | Vòng chung kết | Hoàng Tiến Dũng vs Lương Quang Bằng 18-09-2016...

 \r\n\r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 13:15, 18/09/2016