Tag: G_Ver

[AoE] G_Ver: “Chim Sẻ Đi Nắng sẽ nhàn hạ hơn trong Bé Yêu vì người này không tham...

[AoE] G_Ver: “Chim Sẻ Đi Nắng sẽ nhàn hạ hơn trong Bé Yêu vì người này không tham...

GTV News - 10:57 - Chủ Nhật, ngày 26/05/2019

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

GTV News - 08:07 - Thứ 4, ngày 05/12/2018

AOE | 2vs2 Assy | Chim Sẻ - U98 vs Hehe - Hồng Anh | Ngày 14-11-2018 | BLV:G_Ver

AOE | 2vs2 Assy | Chim Sẻ - U98 vs Hehe - Hồng Anh | Ngày 14-11-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 12:05 - Thứ 5, ngày 15/11/2018

AoE Liên Tỉnh 2018 | Khu Vực 6 | Vòng Loại | Đỗ Hồng Chuyển vs Hoàng Văn Sơn | Ngày...

AoE Liên Tỉnh 2018 | Khu Vực 6 | Vòng Loại | Đỗ Hồng Chuyển vs Hoàng Văn Sơn | Ngày...

GTV News - 00:40 - Thứ 3, ngày 13/11/2018

2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam Sociu - Sáng Cola | Ngày: 08-11-2018. BLV: G_Ver

2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam Sociu - Sáng Cola | Ngày: 08-11-2018. BLV: G_Ver

GTV News - 09:28 - Thứ 6, ngày 09/11/2018

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Thành Lak vs MeoMeo - 9x Công | Ngày 6-11-2018 | BLV:G_Ver

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Thành Lak vs MeoMeo - 9x Công | Ngày 6-11-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 23:02 - Thứ 3, ngày 06/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 1-11-2018 | BLV:G_Ver

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 1-11-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 09:52 - Thứ 3, ngày 06/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 4-11-2018 | BLV: G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 4-11-2018 | BLV: G_Kami

GTV News - 18:45 - Chủ Nhật, ngày 04/11/2018

AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 5 | Vòng Loại | Đ.V.Hùng vs N.Đ.Minh | Ngày 2-11-2018 | BLV:G_Ver

AoE Liên Tỉnh 2018 | Bắc Bộ 5 | Vòng Loại | Đ.V.Hùng vs N.Đ.Minh | Ngày 2-11-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 00:31 - Chủ Nhật, ngày 04/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 31-10-2018 | BLV:G_Ver

AOE | 4vs4 Random | GameTV OLD vs Liên Quân | Ngày 31-10-2018 | BLV:G_Ver

GTV News - 09:18 - Thứ 5, ngày 01/11/2018

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi - VaneLove | Ngày 31-10-2018...

AOE | 2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng - Mạnh Hào vs Hoàng Mai Nhi - VaneLove | Ngày 31-10-2018...

GTV News - 12:37 - Thứ 4, ngày 31/10/2018

AOE | 2vs2 Random | CSĐN - G_Ver vs Xuân Thứ - VaneLove | Ngày 14-10-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | CSĐN - G_Ver vs Xuân Thứ - VaneLove | Ngày 14-10-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:25 - Chủ Nhật, ngày 14/10/2018