Tag: G-Bờm

Solo Random-Shang hỗn mã | Truy Mệnh vs Bi Bi 25/10/2016 BLV _ Bờm

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 17:36, 25/10/2016

Solo Random-Assyrian-Shang | Truy Mệnh vs Hoàng Mai Nhi 24/10/2016 BLV G_BỜm

 \r\n\r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 23:04, 24/10/2016

War Team | GameTV vs Hà Nội | 22 Shang thuần tiễn | Ver, Núi vs Hoàng Mai Nhi, Quýt 23-10-2016...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 19:31, 23/10/2016

War Team | GameTV vs Hà Nội | Solo Shang thuần tiễn | Truy Mệnh vs Tễu 23-10-2016 | BLV:...

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 16:01, 23/10/2016

4vs4 | GameTV vs Skyred Ngày 14-10-2016 BLV : G_Bờm

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 17:54, 14/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Lôi Lão Hổ Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:31, 04/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Tạ Đình Phong Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:29, 04/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Lão Hổ Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 23:26, 04/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Chung Kết 4vs4 Shang | Việt Nam1 vs Việt Nam2 Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:39, 04/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | 4vs4 Shang | Việt Nam vs Trung Quốc Ngày 03-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:38, 04/10/2016

AOE Việt Nam thừa thắng xông lên tại AOE Quảng Đông Open 2016 (Trực tuyến ngày thứ...

Xuất sắc đả bại Lôi Lão Hổ và Tế Tế Lạp ở trận bán kết, Chim Sẻ, Hồng Anh đường...

GTV News - 10:34, 03/10/2016

AOE Quảng Đông 2016 | Việt Nam Đỏ vs Vũ Trụ 1 Ngày 02-10-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 02:19, 03/10/2016