Tag: Giao hữu Việt-Trung

AOE Việt Trung, Chim Sẻ Đi Nắng, BiBi vs ShenLong, Sơ Luyến - Random

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:41, 01/03/2016

AOE Việt Trung, Chim Sẻ Đi Nắng vs Tiểu Thủy Ngư - Assyrian

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:37, 01/03/2016

Solo Random | Hồng Anh vs Chiến Tướng Ngày 28-07-2015 BLV:G_Man

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 09:29, 29/07/2015

AOE Việt học được gì sau những trận giao hữu Việt - Trung

Kinh nghiệm và tâm lý chiến là những điều chúng ta học hỏi được không ít...

AOE

GTV News - 15:06, 16/06/2015

g-pay