Tag: giới thiệu hero mới

[Overwatch] Giới thiệu Hero mới - Sigma

Toàn bộ chi tiết về tiểu sự cũng như bộ kỹ năng của Sigma- Hero sắp được đưa vào máy chủ chính thức...

Owlet's - 09:45, 29/07/2019