Tag: gtv talks

GTV Talks 4: Những câu chuyện chưa từng kể trong làng CS:GO Việt Nam

Trong số thứ 4 của GTV Talks, các khách mời bao gồm HuyAK, Hoag và PapaValley cùng với Host Bách "Râu" đã mang...

Big Virg - 15:51, 04/10/2019

GTV Talkshow 4: CS:GO Việt - Con đường phát triển 2020

Trong số thứ 4 GTV Talkshow chúng ta sẽ cùng các khách mời đến với cái nhìn toàn cảnh về làng CS:GO Việt...

Big Virg - 11:45, 29/09/2019

Tham gia Talkshow Esports cùng GTV và nhận phần quà từ NTT MK Clever

Chủ đề chính trong số thứ 3 của GTV Talks sẽ tập trung vào việc lần đầu tiên trong lịch sử Esports trở...

Big Virg - 15:26, 18/09/2019