Tag: Gunny

[AoE] Chim Sẻ Đi Nằng, No1 vs Hồng Anh, Gunny: Cân không tì vết

[AoE] Chim Sẻ Đi Nằng, No1 vs Hồng Anh, Gunny: Cân không tì vết

GTV News - 14:56 - Thứ 4, ngày 22/05/2019

[AoE] HeHe, Gunny lại tiếp tục gây sốc với kèo đấu solo 20C

[AoE] HeHe, Gunny lại tiếp tục gây sốc với kèo đấu solo 20C

GTV News - 17:02 - Thứ 7, ngày 18/05/2019

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs Hồng Anh - Gunny | Ngày 04-12-2018. BLV: G-Ver

GTV News - 08:07 - Thứ 4, ngày 05/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày: 18-11-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày: 18-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 19:24 - Chủ Nhật, ngày 18/11/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs Sky + Gunny | Ngày: 10-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | Liên Quân vs Sky + Gunny | Ngày: 10-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 18:40 - Thứ 4, ngày 10/10/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 14-09-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 14-09-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:52 - Thứ 6, ngày 14/09/2018

2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 12-09-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 12-09-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:39 - Thứ 4, ngày 12/09/2018

2vs2 Random | Liên Quân vs Hà Nội | Ngày: 08-09-2018 | BLV: G_Kami

2vs2 Random | Liên Quân vs Hà Nội | Ngày: 08-09-2018 | BLV: G_Kami

GTV News - 18:14 - Thứ 7, ngày 08/09/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 07-09-2018. BLV: G-Man

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 07-09-2018. BLV: G-Man

GTV News - 17:23 - Thứ 6, ngày 07/09/2018

4vs4 Random | GameTV + Thầu vs SkyRed + Gunny | Ngày: 07-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV + Thầu vs SkyRed + Gunny | Ngày: 07-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:28 - Chủ Nhật, ngày 07/10/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 05-10-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 05-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:58 - Thứ 6, ngày 05/10/2018

2vs2 Random | Mạnh Hào - Gunny vs VaneLove - Xuân Thứ | Ngày: 03-10-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | Mạnh Hào - Gunny vs VaneLove - Xuân Thứ | Ngày: 03-10-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 14:43 - Thứ 4, ngày 03/10/2018