Tag: G-Zidane

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 27-12-2018 | BLV: Đan

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 08:51, 28/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 17-11-2018 | BLV:Đan

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:29, 18/11/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs SkyRed | Ngày 26-10-2018. BLV: G-Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:22, 26/10/2018

2vs2 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày: 11-05-2018. BLV: Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:22, 11/05/2018

4vs4| GameTV vs BiBi Club ngày 26/06/2017 BLV: G_kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:18, 26/06/2017

4vs4 Random | Lượt 3 AOE Ngũ Hùng | GameTV vs BiBi Club 28-05-2017 BLV : G_Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:05, 28/05/2017

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội Ngày 05/05/2017 BLV : G_Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:54, 05/05/2017

2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy vs Vanelove, Cam Quýt 17/04/2017 BLV: G_Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:26, 17/04/2017

AoE Pro Masters 2017 | Solo Random Map Biển Chung Kết | Chim Sẻ Đi Nắng vs Truy Mệnh 25/03/2017...

\r\n#AoEProMasters2017 #Solo Shang \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội...

AOE

GTV News - 20:34, 25/03/2017

AoE Pro Masters 2017 | Solo Random Map Biển Bảng F | Không Được Khóc vs V.M.Hùng 25/03/2017...

\r\n#AoEProMasters2017 #Solo Shang \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội...

AOE

GTV News - 14:34, 25/03/2017

AOE HighLights - Pha lọt nhà cực ảo của No1 đem lại chiến thắng trong một trận đấu...

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 09:39, 14/03/2017

AOE Highlights - Mãn nhãn với những pha điều pháo như Hardest của Chim Sẻ Đi Nắng

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 09:38, 14/03/2017