Tag: headshot

[CS:GO] Top 10 pha “đấm mồm” xuất sắc nhất trong lịch sử CS:GO thế giới (P2)

Những cú headshot luôn luôn là đặc sản của CS xuyên suốt hành trình gần 20 năm vừa qua và dưới đây là...

BreaK - 10:58, 18/05/2019

[CS:GO] Top 10 pha “đấm mồm” xuất sắc nhất trong lịch sử CS:GO thế giới (P1)

Những cú headshot luôn luôn là đặc sản của CS xuyên suốt hành trình gần 20 năm vừa qua và dưới đây là...

BreaK - 10:31, 18/05/2019