Tag: Highlights

AOE HighLights - Lên đời muộn nhưng Chim Sẻ vẫn biết cách dành chiến thắng...

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:31 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Những pha vẩy E đi vào lòng người của Chim Sẻ đi nắng trước...

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:29 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HilgLights - Chiến thắng không tưởng của Chip Boy trước Chim Sẻ đi nắng

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:28 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HilgLights - Trận đấu thủ nhà quá dẻo của đội trưởng No1 trước Chim...

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:27 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Mãn nhãn với pha công nhà của Chim Sẻ không cho Quýt thở

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:26 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Pha ốp nhà định mệnh của Hồng Anh trước Chim Sẻ và lên ngôi...

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:25 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Mãn nhãn với pha thủ nhà đẳng cấp của Chim Sẻ với Hồng Anh

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:24 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Cách cơ cấu nhà của Chim Sẻ để chống lại bài dâng A của Hehe

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:22 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Sự bất lực của Hehe khi đối đầu với người thủ nhà hay nhất Việt...

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:21 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Chim Sẻ Đi Nắng hủy diệt Truy Mệnh một cách cực kì dã man

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:19 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Bibi thi đấu rất hay nhưng Chim Sẻ Đi Nắng rất tiếc

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:18 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

AOE HighLights - Pha dâng A rất hay của Truy Mệnh hạ gục Chim Sẻ Đi Nắng

\r\n#AoEProMasters2017 \r\n\r\n\r\n\r\nGiải đấu AoE Pro Masters 2017 khởi tranh tháng 03/2017 với 4 nội dung thi...

AOE

GTV News - 10:16 - Thứ 3, ngày 11/04/2017

g-pay