Tag: Hướng dẫn chơi AoE

[AoE] Tổng hợp: Cách chơi các loại quân trong AoE

AoE đã có hơn 20 năm tuổi đời với những bước phát triển thăng trầm. Tuy vậy nhưng tựa game chiến thuật...

AOE

Big Virg - 10:47, 27/06/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Macedonian: Một trong những loại quân gây đột biến nhiều nhất...

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 15:31, 12/06/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Sumerian: Một loại quân có nông dân khỏe nhất trong AoE

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 16:23, 11/06/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Choson: Một loại quân có phù thủy tuyển nhất trong AoE

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 11:58, 10/06/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Babylonian: Một loại quân khá yếu trong AoE

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 16:48, 28/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Carthaginian: Một trong những loại quân ít được yêu thích của...

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 16:18, 27/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Mioan: Một loại quân có cung A tuyển nhất trong AoE

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 17:12, 24/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Palmyran: Một loại quân bá đạo trong map Large

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 22:16, 23/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Persian: Một loại quân có khả năng ép đời bá đạo.

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 18:19, 22/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Greek: Một loại quân mà ai cũng muốn tránh khi chơi AoE

Để giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với AoE, GameTV.vn sẽ xây dựng series bài viết giới thiệu và hướng...

AOE

Owlet's - 11:49, 21/05/2019

[AoE] Hướng dẫn chơi Yamato: Một quân chém bá đạo bậc nhất trong AoE

Số tiếp theo của loạt bài hướng dẫn chơi AoE của GameTV chúng ta sẽ đến với quân Yamato, 1 quân chém được...

AOE

Owlet's - 21:27, 19/05/2019

[Aoe] Hướng dẫn chơi Roman: Một trong những quân chém tuyển trong AoE

Loại quân tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn chơi AOE của GameTv.vn sẽ là Roman, 1 loại quân được rất nhiều...

AOE

Owlet's - 13:54, 18/05/2019