Tag: Khủng Long

4vs4 Random | GameTV + Khủng Long vs Hà Nội | Ngày: 14-12-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:12, 15/12/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs SkyRed | Ngày 26-10-2018. BLV: G-Zidane

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:22, 26/10/2018

4vs4 Random | Liên Quân GTV + HP vs Hà Nội + BBC | Ngày: 22-09-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:53, 22/09/2018

Hà Nội Open 5 4vs4 | Hải Phòng vs GameTV Ngày 16-01-2015 BLV: Quốc Hiệp

 \r\n\r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ...

GTV News - 11:03, 16/01/2016

Tập luyện Assyrian | Khủng Long vs Tutj Ngày 29-10-2015 BLV: Bốp Bi

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:45, 29/10/2015

Tập luyện Assyrian | Khủng Long vs BiBi Ngày 29-10-2015 BLV: Bốp Bi

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 14:48, 29/10/2015

Tập luyện Assyrian | Khủng Long vs Chim Sẻ Đi NắngNgày 29-10-2015 BLV: Bốp Bi

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 14:16, 29/10/2015

Solo Assy | Khủng Long vs Gunny Ngày 16-10-2015 BLV: Bốp Bi

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:42, 16/10/2015

Solo Random 2015 | Vòng 1, Tutj vs Khủng Long

Giải đấu Solo random Việt Nam 2015 được tổ chức bởi GameTV cùng nhà tài trợ CGC (Colosseum...

AOE

GTV News - 11:04, 03/10/2015

Solo Random 2015 | Vòng 1, Khủng Long vs Tutj

Giải đấu Solo random Việt Nam 2015 được tổ chức bởi GameTV cùng nhà tài trợ CGC (Colosseum...

AOE

GTV News - 10:46, 03/10/2015

Giao Hữu Việt Nam vs Trung Quốc Ngày29-09-2015 BLV: G_Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:18, 29/09/2015

Solo Random | Khủng Long vs Shenlong

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 20:35, 29/09/2015