Tag: Kiếm Khách

Hướng dẫn ĐTCL phiên bản 10.3: Xây dựng đội hình Kiếm Khách Yasuo của rank Kim Cương

Phiên bản 10.3 của ĐTCL lần này cập nhật nổi bật nhất là loại Xẻng vàng ở vòng Đi Chợ. Là đội hình...

Layce - 08:38, 16/02/2020

Câu chuyện giáo phái LMHT (P3): Hội Kiếm Khách Ionia - Yasuo

Tiếp tục là một môn phái của người Ionia và lần này chính là hội Kiếm Khách của Quốc Tướng Yasuo do...

Layce - 20:54, 16/02/2020