Tag: king's canyon

Tổng hợp các vị trí loot đồ đẹp trong chế độ chơi Deja Loot tại King's Canyon

King's Canyon sẽ chính thức quay trở lại với người chơi Apex Legends trong chế độ chơi Deja Loot, và sau đây...

BreaK - 11:14, 12/03/2020

[Apex Legends] Cập nhật tất cả những thay đổi tại King’s Canyon trong Season 2 của...

Map thi đấu trong Season 2 của Apex Legends đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi lớn và dưới đây là chi...

BreaK - 08:52, 03/07/2019