Tag: Linda

Tưởng nhớ một huyền thoại AOE Việt Nam Bé Yêu

2 năm đã qua nhưng tưởng như mới ngày hôm qua.\n\nTôi vẫn còn nhớ những lúc ngồi chém gió với Bé Yêu ngày...

GTV News - 11:15, 27/04/2013

4 vs 4 | Thái Bình vs Hải Phòng ( 04-01-2015)

https://www.youtube.com/watch?v=JEDP2B4MEhg#t=54\nhttps://www.youtube.com/watch?v=3nyL3c7GrRE\nhttps://www.youtube.com/watch?v=hmJvQ5isxsU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=-up0co7Jo_s\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=6KEjmgFsP0U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=zHKJNMbx0EQ\nhttps://www.youtube.com/watch?v=0ubfH_t6Y0g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=C9OIjog0ZDU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=mqvxaxXW-M8\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=rvV9MnelqTs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=y_LkL2NoqSU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=xpPtYaL42IQ\nhttps://www.youtube.com/watch?v=i8tjW1xikik\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 19:00, 04/01/2015