Tag: MechWarrior

MechWarrior 5 sẽ không từ bỏ hy vọng phát triển phiên bản VR

Dù MechWarrior 5 không hỗ trợ VR như Piranha Games đã hứa nhưng hy vọng là vẫn còn bởi hãng chưa từ bỏ nền...

GTV News - 09:26, 17/12/2019

MechWarrior 5: Mercenaries tung Launch Trailer trước phát phát hành

MechWarrior 5 chính thức tung Launch Trailer cực kỳ đã mắt trước ngày ra mắt.

GTV News - 16:17, 09/12/2019