Tag: MIBR

[CS:GO] MIBR nhắm đến kNgV- để thay thế cho vị trí của coldzera

[CS:GO] MIBR nhắm đến kNgV- để thay thế cho vị trí của coldzera

GTV News - 09:32 - Thứ 4, ngày 24/07/2019

[CS:GO] Coldzera sẽ rời MIBR để tìm kiếm những cơ hội mới

[CS:GO] Coldzera sẽ rời MIBR để tìm kiếm những cơ hội mới

GTV News - 14:33 - Thứ 2, ngày 08/07/2019

[CS:GO] MIBR xác nhận thay đổi đội hình với sự thay thế của LUCAS1

[CS:GO] MIBR xác nhận thay đổi đội hình với sự thay thế của LUCAS1

GTV News - 15:21 - Thứ 4, ngày 26/06/2019

[CS:GO] MiBR đang xem xét kỹ lưỡng về khả năng chiêu mộ LUCAS1

[CS:GO] MiBR đang xem xét kỹ lưỡng về khả năng chiêu mộ LUCAS1

GTV News - 14:37 - Thứ 2, ngày 24/06/2019

[CS:GO] Sự trở lại của MiBr - cái tên huyền thoại trong làng CS thế giới

[CS:GO] Sự trở lại của MiBr - cái tên huyền thoại trong làng CS thế giới

GTV News - 22:18 - Thứ 5, ngày 02/05/2019

[CS:GO] Phỏng vấn FalleN: 'Chúng tôi biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh...

[CS:GO] Phỏng vấn FalleN: 'Chúng tôi biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh...

GTV News - 22:57 - Thứ 6, ngày 12/04/2019