Tag: MLBB

Liên Quân Mobile sắp đóng cửa ở Ấn Độ, nguyên nhân do Mobile Legends: Bang Bang

Liên Quân Mobile sắp đóng cửa ở Ấn Độ, nguyên nhân do Mobile Legends: Bang Bang

GTV News - 19:54 - Thứ 3, ngày 16/04/2019

[MLBB] Team GameTV thay đổi diện mạo sẵn sàng cho mùa giải mới

[MLBB] Team GameTV thay đổi diện mạo sẵn sàng cho mùa giải mới

GTV News - 14:40 - Thứ 7, ngày 13/04/2019